неделя, 8 юни 2008 г.

Среща-разговор с д-р Александър Попов

Дискусионен клуб
“Гоце Делчев” – С о ф и я
Ви кани
на
СРЕЩА-РАЗГОВОР

с: д-р Ал. Попов
на: 10.06. 2008 година (вторник)

тема: „Животът и делото на Тодор Александров
Място на провеждане на беседите:
София, ул. Пиротска, 5
Изложбена зала, 2 етаж,
Начало: 17,30 часа
Вход свободен